Posts Tagged "evenementen"

Bruisend Vorselaar

Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!

Vorselaar is een warme, levendige en hechte dorpsgemeenschap met een bruisend verenigingsleven. In de evenementenzaal, het dienstencentrum Sprankel!, de bibliotheek, het sportcentrum en de kasteeldreef vinden tal van evenementen plaats. Vrijwilligers springen telkens mee op de kar om feestelijke activiteiten te organiseren voor jong en oud. ACTIEV kijkt met veel plezier terug op evenementen als 900 jaar Vorselaar en de historische wandeling langs het kasteel, het langste dessertenbuffet van Vlaanderen, de uitzending van Q-music voor de Meneer Konijn-actie op het Marktplein, het culinair Wereldfeest, de openluchtfilm met Rocco Granata, de binnenkomst van de 1000 km van “Kom op tegen Kanker”, Alors on Danse op TV en de vele sportevenementen. Ondertussen zijn de voorbereidingen al gestart om in 2020 het 200-jarig bestaan van de Zusters te vieren. Ook in 2020 vindt de Levensloop plaats in samenwerking met de Stichting Tegen Kanker. Vorselaar leeft dus volop, mee dankzij zijn verenigingen! Dat wordt mooi geïllustreerd door de dubbele titel van gelukkigste gemeente én fijnste woondorp in Vlaanderen (2014 en 2016).

In Vorselaar beschikken we over uitgebreide infrastructuurmogelijkheden die we voor onze verenigingen zeker willen behouden. ACTIEV ziet ook nog mogelijkheden tot verbetering.

We willen samenwerken met de scholen om hun eigen bibliotheken samen te brengen in één bibliotheek/ontmoetingsruimte, waar behalve de scholen ook de inwoners van Vorselaar terecht kunnen. Zo blijft ook de sociale functie van de bib behouden. We streven naar een locatie in het centrum dicht bij de scholen.

Het gebouw van de huidige bib is prima geschikt als verenigingencentrum, zoals nu het buurthuis. Het buurthuis vertoont vele gebreken en is zeker geen goed voorbeeld qua energieverbruik. Het gebouw van de huidige bib is ruimer en de buitenomgeving biedt vele mogelijkheden en het is gelegen naast een grote parking die ’s avonds en in het weekend over veel vrije plaatsen beschikt.

De evenementenzaal wordt zeer goed gebruikt door verenigingen en andere organisatoren. De huidige concessie met Corsendonk werd destijds door alle partijen in de gemeenteraad goedgekeurd, maar heeft niet altijd het gewenste resultaat opgeleverd. ACTIEV bekijkt de mogelijkheden om binnen twee jaar, bij het aflopen van de concessie, de zaal anders uit te baten, zonder een brouwersgroep. Wij willen daarbij prioriteit geven aan de behoeften van de verenigingen die de infrastructuur gebruiken. Een zaal op maat van Vorselaar, dat is trouwens steeds het uitgangspunt geweest. Nu de zaal na een juridisch dispuut tussen de hoofdaannemer en een onderaannemer eindelijk definitief werd opgeleverd werden reeds vele verbeteringen aangebracht: de vloer werd – met succes – herschilderd, de muren kregen een laagje verf, de klinken en sloten werden hersteld. Na de evaluatievergadering met de uitbaters en de grootste gebruikers werden in samenspraak tevens enkele verbeteringen doorgevoerd qua gebruik, huur, enz.

De uitbating van de cafetaria van de sporthal heeft zeker niet altijd de gewenste service geboden. De samenwerking met een brouwersgroep heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd. We streven ernaar om zo snel mogelijk de cafetaria concessievrij te maken zodat de uitbating meer en betere voorwaarden biedt voor de uitbaters, wat uiteindelijk alle gebruikers ten goede zal komen.

Ons sportcentrum is en blijft één van de mooiste en grootste uit de regio. Honderden jongere en oudere sportievelingen maken intensief gebruik van het indrukwekkende aanbod aan sportclubs en -infrastructuur. ACTIEV zorgde onder andere voor een nieuw multisportveld, de vernieuwing van de atletiekpiste, de skatebowl, de hondenwei en de mountainbikeroute. Met OG Vorselaar werd een overeenkomst gesloten over het beheer van de velden en de kantine. De komende jaren wil ACTIEV het sportcentrum nog verder uitbouwen door een kunstgrasveld aan te leggen. Hierdoor kunnen de verenigingen die gebruik maken van de buitenterreinen steeds sporten op een grasmat die volledig in orde is, ook tijdens de natte herfst- en wintermaanden. Het kunstgrasveld zal het ganse jaar door, in onderling onderleg, gebruikt kunnen worden door verschillende sportverenigingen en tijdens de zomermaanden dienst doen voor de jaarlijkse tornooien zodat de ingezaaide terreinen ieder jaar meer tijd krijgen om te herstellen en beter gewapend zijn om de trainingen en wedstrijden van het nieuwe seizoen te doorstaan.

De jaarmarkt en de septemberkermis lokken dankzij de medewerking van de cultuurraad en de horeca veel enthousiaste bezoekers. De jaarthema’s zijn daar een dankbare kapstok voor.

Vorselaar staat bij toeristen bekend om zijn monumenten en erfgoed, die we absoluut willen bewaren voor volgende generaties. Onder impuls van Vorselaar werd met subsidies een regionale dienst voor onroerend erfgoed opgestart. Omdat bepaalde documenten niet verloren mogen gaan en de gemeente daar een belangrijke rol in kan spelen, wordt ook veel aandacht besteed aan een goede archiefwerking.

Door zijn natuurgebieden is Vorselaar een trekpleister voor fietsers en wandelaars. Extra verbindingen vormen een stimulans om Vorselaar te bezoeken: in het zuiden van Vorselaar vormt bijvoorbeeld een brug over de Aa een nieuwe trage verbinding naar het groen, Hidrodoe en het Bloso-centrum in Herentals. De afgelopen jaren verschenen heel wat nieuwe gidsen: een wandelgids, een fietsgids, een bioboertocht en een trage-wegen-gids. De wandeling van Natuurpunt door het prachtige domein in de Lovenhoek werd in 2017 –  terecht – bekroond tot mooiste wandeling van het jaar. Door onze streekproducten in de kijker te zetten stimuleren we Vorselaar niet alleen als toeristische bestemming, maar ondersteunen we ook onze lokale ondernemers. Nieuwe producten zijn Eddy IJs en 2290-bier, -koffie, -mellow cakes.

Copyright © 2018 ACTIEV | Alle Rechten Voorbehouden
Website door Joris Van der Schoot