Our team

Sara VAN ROOY

29 jaar
Vriendin van Roel Guldentops
Mama van Arthur
Dochter van Karel Van Looy en Lucienne Van Loock
Van de Wervelaan 32

Beroep: Communicatiemedewerker bij de stad Turnhout. Schepen van financiën, communicatie en ruimtelijke ordening

Vrije tijd: Lid van de Kasteellopers, lezen, interesse in de geschiedenis van Vorselaar

Mijn politieke loopbaan nam zes jaar geleden een flinke vaart. Als jonge schepen de verantwoordelijkheid nemen voor onder meer financiën, communicatie en dienstverlening is niet niks. Daarom ben ik nu heel fier op de resultaten die we met de gedreven ploeg van ACTIEV realiseerden.

Met het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Kern bereiken we een goed evenwicht tussen de bouwmogelijkheden van eigenaars en een aangename dorpskerninrichting. We beperken de mogelijkheden voor meergezinswoningen tot het centrum en zorgen voor bouwpercelen voor jonge gezinnen in de rand. Daarbij gaat er veel aandacht naar het behoud van groene ruimte.

Er is geïnvesteerd in de toekomst van ons dorp en de meeste plannen zijn na zes jaar ook echt gerealiseerd. Dat alles neerzetten met een financieel kerngezond resultaat is schitterend.

Ik wil op dit positieve elan verder gaan. Met de herinrichting van de markt, projecten voor sociale koopwoningen en de bouw van een jeugdcampus is er nog veel boeiend werk aan de winkel. Investeringen doen op maat van ons dorp én financieel gezond blijven is mijn doel met ACTIEV.

Sara

Copyright © 2018 ACTIEV | Alle Rechten Voorbehouden
Website door Joris Van der Schoot