Our team

Guy PEETERS

56 jaar
Getrouwd met Ria Van Eyndt
Vader van Dries en Stijn
Grootvader van 4 kleinkinderen
Kuiperstraat 50

Beroep: Beenhouwer bij Carrefour in Vorselaar
Zes jaar gemeenteraadslid, lid van de Stuurgroep en het Politiek Bestuur van ACTIEV.

Vrije tijd: Secretaris bij VVV-Toerisme-Vorselaar 

Ik ben lid vanaf het eerste uur en sinds zes jaar zetel ik voor ACTIEV in de gemeenteraad. Mijn interesse is veelzijdig. Zo was ik lid van de BIB-commissie en binnen de werkgroep mobiliteit deed ik ervaring op om te werken aan verkeersveiligheid in Vorselaar. Dat is van enorm belang in een onderwijsdorp waar jongeren zich te voet of met de fiets verplaatsen en veel aan wandel- en fietsrecreatie wordt gedaan.

Sociale tewerkstelling ligt me nauw aan het hart. In 2000 nam ik met veel enthousiasme en engagement het voorzitterschap van de PWA, nu wijk-werken, op. Ik vind een hecht sociaal weefsel  belangrijk zodat iedereen op zijn manier aan het dorpsleven kan deelnemen

Als secretaris van VVV-Toerisme-Vorselaar werk ik mee aan een sterk toeristisch en cultureel beleid voor de gemeente. Altijd opnieuw initiatieven uitwerken om Vorselaar toeristisch in de kijker te zetten, daar ga ik voor.

ACTIEV plant de heraanleg van het marktplein en de omgeving van het gemeentehuis. Dat wordt een grote stap in de verdere verfraaiing van de dorpskern. Het schept nieuwe mogelijkheden op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, groenaanleg, toerisme en horeca. Een belangrijk project waar ik met uw steun de volgende jaren mijn schouders onder zet.

Guy

Copyright © 2018 ACTIEV | Alle Rechten Voorbehouden
Website door Joris Van der Schoot