Programma

1. Een bruisende gemeente
2. Ondernemend Vorselaar
3. Buurten & trage wegen
4. Kindvriendelijk Vorselaar
5. Dorpskernvernieuwing, wegen en mobiliteit
6. Duurzaamheid en natuur
7. Veiligheid en handhaving
8. Welzijn is een prioriteit

Welzijnsbeleid een prioriteit!

 

Voor ACTIEV blijft het welzijnsbeleid een prioriteit. Iedereen moet zich welkom voelen op de sociale dienst. Via een uitgebreid aanbod aan activiteiten in dienstencentrum Sprankel!, aangepaste sociale woningen en serviceflats, de samenwerking met het rusthuis, een ruime mantelzorgpremie en huisbezoeken bieden we een antwoord op de vergrijzing. We voerden een uitgebreid ouderenbehoefteonderzoek. Op basis daarvan zijn we in de Veldstraat gestart met een zorginformatienetwerk (ZIN); in dit proefproject gaat veel aandacht naar buurtgerichte en integrale zorg. We willen dit doortrekken naar andere straten en buurten. De sociale dienstverlening is uitgebreid met belangrijke initiatieven voor de toekomst:

 

   • huisbezoeken,
   • gezinsondersteuning,
   • een integratie/onthaalproject voor mensen van andere origine,
   • een vrijwilligerspunt,
   • een zitdag van een psycholoog en een bewegingscoach,
   • een kinderarmoedefonds,
   • een babbelgroep voor anderstaligen,
   • een gespreksgroep voor alleenstaanden.

Naast de mantelzorgtoelage wil ACTIEV een sociaal-pedagogische toelage voor ouders die thuis voor hun zwaar gehandicapt kind zorgen. Ook betaalbaar wonen voor jonge gezinnen is belangrijk. Dankzij de nieuwe verkaveling in de Proostlaan kunnen 60 gezinnen hun droomhuis bouwen. In de Kardinaalswijk en de de Pretlaan zorgen we voor 29 sociale koopwoningen. Voor huurders komen er op de Markt en in de Nieuwstraat 25 nieuwe sociale wooneenheden. Het Sociaal Verhuurkantoor kan het aanbod aan sociale woningen nog uitbreiden. Werkzoekenden begeleiden we via onze tewerkstellingsdienst, het wijk-werken, stages of vrijwilligerswerk.

Op het vlak van drughulpverlening is samenwerking met veel organisaties en deskundigen nodig. Via het Jongerenwelzijnsoverleg zoeken we steeds naar de beste manier om deze problematiek aan te pakken.We nemen deel aan allerlei sensibiliseringsacties over gezondheid, bijvoorbeeld over kanker, maar ook over geestelijke gezondheid.

We werken nauw samen met Welzijnsschakel ’t Kiertje. Zij openden een tweedehandswinkel in een pand dat door het OCMW ter beschikking wordt gesteld. De sociale kruidenier opende in juni 2018 en bouwen we verder uit. We geven cursussen om mensen te leren hun budget beter te beheren. Met de zeven lokale besturen uit de Middenkempen werken we volop samen aan welzijnsthema’s. Zo kunnen voortaan elke week een jurist, een psycholoog, een vrijwilligerscoördinator en een arbeidstrajectbegeleider geraadpleegd worden in het gemeentehuis.

9. Vorselaar onderwijsdorp
10. Vorselaar financieel kerngezond en klaar voor de toekomst
Copyright © 2018 ACTIEV | Alle Rechten Voorbehouden
Website door Joris Van der Schoot