Vorselaar, een echt onderwijsdorp

Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!

Vorselaar is een echt onderwijsdorp. Van kleuterschool tot hoger onderwijs, het kan allemaal in Vorselaar. Dat danken we aan de onderwijstraditie van de Zusters van Vorselaar.

Naast de grote vrije school hebben we ook een gemeentelijke basisschool. De Knipoog werd de voorbije jaren een echte “school in het groen”. Voor de toekomst wil ACTIEV een nieuw, energiezuinig gebouw, met uitgebreide mogelijkheden voor medegebruik door bijvoorbeeld de jeugdverenigingen, de kinderopvang, het jeugdhuis, speelpleinwerking en het rockhok. Zo wordt dit een echte “brede school”, waarin ruimtes multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Er wordt al gewerkt aan een belangrijk subsidiedossier, met als doel dus één grote jeugd- en kindercampus.

We werken in onze gemeente goed samen met alle scholen, bijvoorbeeld op het vlak van zwerfvuilacties, verkeersveiligheid, buiten spelen en solidariteitsacties. ACTIEV wil het onderwijs blijven ondersteunen met verschillende acties, met andere woorden een “flankerend onderwijsbeleid” voeren. We maakten goede afspraken om de infrastructuur van de scholen ook ter beschikking te stellen van onze inwoners, bijvoorbeeld de parking in de Mgr. Donchelei. Samen met de lerarenopleiding van Thomas More werken we aan een centrale bib die toegankelijk is voor alle inwoners en alle scholen. ACTIEV ijvert ook voor het kunstonderwijs in ons dorp: de muziekschool krijgt meer ruimte door de verhuizing naar het KVRi, en in september wordt de tekenschool een afdeling van de tekenacademie in de Knipoog.

Onderwijs is een belangrijk middel om uit de cirkel van generatie-armoede te geraken. Daarom werken scholen en medewerkers van de sociale dienst van het lokaal bestuur samen om opvoedings- en andere problemen te bespreken en op te lossen. Gezinnen die het financieel moeilijker hebben, helpen we met middelen uit het Kinderarmoedefonds. Ook kinderen die van elders komen en anderstalig zijn moeten goede kansen krijgen in ons onderwijs. Daarom ondersteunt de gemeente de scholen bij hun integratiebeleid met aangepast materiaal. In de bib en Sprankel! kunnen volwassenen uiteenlopende cursussen (taal, computer, …) volgen. Voor anderstaligen organiseren we een praatpunt zodat ze samen Nederlands kunnen oefenen.

Lees het volledige programma van ACTIEV
Ben je benieuwd naar de overige programmapunten van ACTIEV? Klik dan hier om het volledige programma te bekijken, hou de website in het oog voor nieuwe filmpjes!

Copyright © 2018 ACTIEV | Alle Rechten Voorbehouden
Website door Joris Van der Schoot