Veiligheid en handhaving

Veiligheid en handhaving

Veiligheid en handhaving

“Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!”

Vorselaar kan prima veiligheidscijfers voorleggen en kwam vorig jaar in een monitor naar voor als de gemeente met het grootste veiligheidsgevoel van heel Vlaanderen. Binnen politiezone Neteland is Vorselaar de gemeente met de minste criminaliteit en overtredingen. Maar ACTIEV wil blijven verder werken aan veiligheid. Elke inbraak is er één teveel. Er kwamen heel wat buurtinformatienetwerken (BIN’s) bij:

  • zone Putakkerstraat / Moleneinde,
  • omgeving Hildering,
  • Van de Wervelaan,
  • wijk rond Della Faillelaan,
  • de Borrekenslaan,
  • zone Nieuwstraat (bloemen- en vogeltjeswijk).

Vorselaar start binnenkort met de gemeenten van zone Neteland een eigen preventiedienst en werkt aan een “inbraakveilig certificaat”. Vorselaar stapte ook mee in het BE-Alert systeem. Al deze communicatieplatformen maar ook Hoplr en Facebook worden ingezet in het veiligheidsbeleid. Vorig jaar werd zo een inbrekersbende opgerold.

Aan alle op- en afritten, aan Berkelheide en aan de Heirbaan richting Wechelderzande investeerde Vorselaar samen met de politie in ANPR-camera’s voor automatische nummerplaatherkenning. In combinatie met de informatie en beelden van naburige zones kunnen daders beter worden opgespoord. Aan de mooi heraangelegde fietsenstalling van het gemeentehuis zijn drie camera’s geplaatst. En het aantal fietsdiefstallen daalt!  Met het gratis graveren streven we naar meer diefstalpreventie en het sneller terugvinden van gestolen fietsen. Ook aan het jeugd- en sportcentrum werden camera’s geplaatst. Vanaf juli komen er ook mobiele camera’s die overal in de gemeente geplaatst en verplaatst kunnen worden om zwerfvuilstorters te betrappen of andere vormen van overlast en pesterijen op beeld vast te leggen.

De hernummering en hernoeming van enkele straten en huizen was een gedurfde onderneming en bracht wel wat zorgen voor de bewoners mee. Maar die zijn nu een stuk beter te bereiken voor de hulp- en pakjesdiensten. De meest afgelegen adressen kregen extra bordjes om de huisnummers nog duidelijker aan te geven.

Om een professionele brandweer uit te bouwen verhoogde Vorselaar haar bijdrage in een Kempense regio. Speciaal om de brandveiligheid in studentenverblijven te verbeteren werkte Vorselaar samen met de Thomas More hogeschool een eigen kader voor brandveiligheid en woonkwaliteit uit.

De wijkpolitie is weer ondergebracht in het gemeentehuis. De medewerkers op het gemeentehuis nemen permanentietaken van de politie over. Zo krijgen de wijkagenten meer tijd om op straat te komen, om nog beter samen te werken met het OCMW en andere gemeentelijke diensten en om proactief toezicht te houden aan bijvoorbeeld de schoolomgevingen en het sportcentrum.

Alle aspecten van veiligheid en handhaving worden opgevolgd in een handhavingsoverleg. Met de gemeente Olen delen we één handhavingsambtenaar, die de leegstand, de verwaarlozing van panden en milieuovertredingen opvolgt. In dat handhavingsoverleg nam onze gemeente het voortouw om een modern drugbeleid tot stand te brengen. De samenwerking tussen hulpdiensten, scholen, parket, politie en huisartsen levert goede resultaten op. We stelden deze nieuwe aanpak voor op het symposium van de huisartsen in onze regio.

Nog door deze samenwerking heeft Vorselaar nu een eigen noodplanningsambtenaar. Die doet in crisissituaties de noodplanning en coördinatie. Op regionaal niveau wordt dat georganiseerd met een Zonale VeiligheidsCel (ZVC).  In deze cel zitten de federale en lokale politie, brandweer, civiele bescherming, de verantwoordelijke van ambulances, gezondheidszorg en ziekenhuizen. Het scholendomein krijgt speciale aandacht. Er zijn veiligheidsoefeningen en alle gebouwen en poorten worden duidelijk aangegeven voor de hulpdiensten. Zo zijn we goed georganiseerd om efficiënt op te treden bij incidenten.

Lees het volledige programma van ACTIEV
Ben je benieuwd naar de overige programmapunten van ACTIEV? Klik dan hier om het volledige programma te bekijken, hou de website in het oog voor nieuwe filmpjes!

Copyright © 2018 ACTIEV | Alle Rechten Voorbehouden
Website door Joris Van der Schoot