Duurzaamheid en natuur

Duurzaamheid en natuur

Duurzaamheid en natuur

“Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!”

Vorselaar heeft nog erg veel groene ruimte en onze natuurgebieden zijn echte pareltjes. De Lovenhoek werd zelfs verkozen tot de mooiste wandeling van het jaar. Nergens anders genieten de inwoners zelf zoveel van alle groene ruimte als in Vorselaar. Er wordt op verschillende locaties gewerkt aan het behoud en beheer van die kostbare natuur zodat ook de volgende generaties er nog van zullen kunnen genieten.

Als fairtradegemeente van het eerste uur blijven we belang hechten aan eerlijke handel maar ook aan verantwoord consumeren en produceren en de korte keten. ACTIEV vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven door duurzaamheidscriteria op te nemen in haar aankoopbeleid. Daarnaast willen we het beleid toetsen aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, waarin klimaatdoelstellingen en doelstellingen rond ontwikkelingssamenwerking worden samengevoegd. We stapten ook mee in het project Klimaatneutrale Organisatie 2020 met de bedoeling om als gemeente klimaatneutraal te werken tegen 2020. Vorselaar ondertekende ook de burgemeestersconvenant en streeft met tal van maatregelen naar een verminderde CO2-uitstoot voor de hele gemeente:

 • LED-verlichting in sporthal,
 • zonnepanelen op de daken van de werkhal, sporthal, Sprankel! en het gemeentehuis,
 • verwarming op aardgas in plaats van elektriciteit in de werkhal,
 • isolatiewerken sporthal,
 • CNG-voertuig,
 • elektrisch voertuig voor de kinderopvang en elektrische (bak)fietsen voor personeel,
 • laadpalen voor elektrische voertuigen (aan sportcentrum),
 • rationalisatie openbare verlichting,
 • coördinatie van een groot windmolenproject langs de E34 waarmee groene stroom kan opgewekt worden voor alle gezinnen van Vorselaar en waar mensen mee in kunnen participeren.

De komende jaren willen  we autodelen  – eventueel ook van gemeentelijke voertuigen – mogelijk maken in Vorselaar. Bij twee bouwprojecten werd al opgelegd om deelauto’s in het project op te nemen.

Een mooi en groen dorp moet ook proper zijn, en daar wordt aan gewerkt via bijvoorbeeld zwerfvuilacties en een nieuw systeem van afvalmeters en -peters. Vorselaar nam ook deel aan acties zoals “30 Dagen Zonder Afval”. Maar het kan altijd beter, en we blijven dan ook werk maken van bewustwording rond sorteren, recycleren en minder afval produceren.  ACTIEV bekijkt eveneens de mogelijkheid van een andere plaats voor het containerpark.

De voorbije jaren werd er weer een groot rioleringsproject in Vorselaar Noord afgewerkt. ACTIEV wil de komende jaren blijven investeren in riolering, met onder meer projecten op Sassenhout, Dijkbaan/Heiken/Lepelstraat, Vorselaar Noord fase 3 en Vispluk. Na al die projecten zal Vorselaar aan kop staan in Vlaanderen met een rioleringsgraad van meer dan 90%. Door deze projecten nu al voor te bereiden kan de gemeente samen met Hidrorio nog zo veel mogelijk subsidies krijgen. We willen telkens van de wegen- en rioleringswerken gebruikmaken om tegelijkertijd  te zorgen voor betere gsm-verbindingen en de nutsvoorzieningen te moderniseren en waar nodig ondergronds te brengen. Projecten om het hemelwater en het afvalwater apart af te voeren zorgen voor een betere waterkwaliteit in beken en rivieren. Om bij zware regenval overstromingen en ondergelopen kelders te voorkomen wil ACTIEV verder investeren in verschillende manieren om regenwater op te vangen: wadi’s, wachtbekkens en waterdoorlaatbare grondbedekking. Het pompstation aan de Dijkbaan wordt dit jaar nog gemoderniseerd waardoor de capaciteit om meer afvalwater te zuiveren verdubbelt.

ACTIEV wil de waardevolle natuur in Vorselaar behouden met verschillende acties:

 • aanleg van groen in de dorpskern,
 • open ruimte in het buitengebied vrijwaren van bebouwing,
 • ondersteunen van natuurverenigingen voor het beheer van natuurgebieden (Schupleer en Lovenhoek),
 • pesticidevrij onderhoud van straten en pleinen,
 • verbinden van groene gebieden.

Lees het volledige programma van ACTIEV
Ben je benieuwd naar de overige programmapunten van ACTIEV? Klik dan hier om het volledige programma te bekijken, hou de website in het oog voor nieuwe filmpjes!

Copyright © 2018 ACTIEV | Alle Rechten Voorbehouden
Website door Joris Van der Schoot